headerheader-400header-800
Volver
A presente Ordenanza ten por obxecto a regulación do réxime xurídico a que debe someterse o aproveitamento de terreos de dominio público municipal e de dominio privado de uso público en superficie, mediante a ocupación temporal ou permanente con terrazas e veladores, que constitúan complemento da actividade de hostalería, debidamente autorizados polo Concello de Sanxenxo

Data de publicación: 17/02/2020

Categoría: Concello de Sanxenxo

Tipo: Ordenanzas e Regulamentos

Documentación:
  1. Descargar
    301,8 kB