headerheader-400header-800
Volver
Modelo para autoriza a un terceiro para que poida realizar trámites relacionados cun procedemento municipal en nome do solicitante do mesmo

Data de publicación: 28/06/2020

Categoría: Departamento de Urbanismo

Tipo: Formularios de solicitude

Documentación:
 1. Descargar
  1.023,4 kB
Procedementos relacionados:
 1. 001 Comunicación Previa de Obras
 2. 002 Solicitude de licenza de obra
 3. 003 Comunicación previa para o inicio dunha actividade
 4. 005 Solicitude de licenza para instalación de terraza vinculada a actividade existente
 5. 006 Solicitude de certificado pola existencia ou non de expediente de reposición da legalidade urbanística ou sancionador
 6. 007 Comunicación de cambio de titularidade de actividade (licenza ou comunicación previa)
 7. 008 Solicitude de licenza de primeira ocupación
 8. 009 Solicitude de certificado de condicións urbanísticas dun inmoble
 9. 011 Solicitude de licenza de actividade (art. 41 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia)
 10. 012 Comunicación de cambio de titularidade de licenza de obra
 11. 013 Solicitude de caducidade de expediente de reposición da legalidade urbanística