headerheader-400header-800

ESTA SEDE PERMANECE ABERTA SOLO EN MODO CONSULTA                 --------------------------------------------------------------------------------              NOVA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE SANXENXO:                         https://concellodesanxenxo.sedelectronica.gal

EN PROCESO

Bolsa Auxiliar Administrativa/o

REMATADOS

Bolsa Escola de Música

Selección persoal RISGA 2021

Bolsa Oficial capataz Protección Civil

Bolsa Limpeza e mantemento de Praias Turismo de Sanxenxo

Bolsa Informadores turismo 2021

Plan Concellos 2021

Técnica/o de planificación estratéxica e innovación

Auxiliares Policia 

Técnica/o xestión tributaria e recadatoria

Programa “O Teu primeiro emprego” Nos Concellos 2020.

Escola de música 2020-2021

Bolsa informadores turismo

Bolsa limpeza e mantemento praias

Comisíon de servizos Policía Local

Vixilancia de Praias 2020 - Bolsa de emprego para a selección de Vixilantes de apoio, Socorristas e Sanitarios

Convocatoria para a formación de bolsa de emprego de técnico – grao superior - Asesor xurídico de Urbanismo

Plan Concellos 2020 - Contratación de persoal

Escola de música 2019-2020 

Primeiro emprego

Bolsa Arquitectas/os técnicas/os Concello de Sanxenxo

Limpeza de praias

Bolsa Salvamento Praias 2019 - Socorristas e sanitarios

3 Informadoras/es oficinas turismo verán 2019

Bolsa persoal Nauta

Selección persoal beneficiario RISGA

Auxiliares Policia Local 2019

Persoal Plan Concellos Deputación 2019

Bolsa auxiliar administrativo Concello de Sanxenxo

Bolsa peón Concello de Sanxenxo

Selección xerente Ínsula Sanxenxo, S.L.

Selección auxiliar administrativo/a Ínsula Sanxenxo, S.L.

Bolsa socorrista OA Terra de Sanxenxo

Bolsa técnico deportivo OA Terra de Sanxenxo

Bolsa peón polivalente OA Terra de Sanxenxo

Escola de Música 2018-2019