headerheader-400header-800
  • autobreadcrumbs_branch_not_found_exception

Descrición da Sede

A sede electrónica do Concello de Sanxenxo é o enderezo electrónico dispoñible para os cidadáns, a través das redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde ao Concello de Sanxenxo no exercicio das súas competencias. A través da sede, os cidadáns poden acceder á información, aos servizos e aos trámites electrónicos da Administración municipal.


A titularidade da sede electrónica corresponde ao Concello de Sanxenxo, que será o responsable de garantir a integridade, veracidade e actualización da información dos servizos aos que se pode acceder a través da sede electrónica.