headerheader-400header-800

ESTA SEDE PERMANECE ABERTA SOLO EN MODO CONSULTA                 --------------------------------------------------------------------------------              NOVA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE SANXENXO:                         https://concellodesanxenxo.sedelectronica.gal

A data e hora oficial da Sede electrónica é un dos requirimentos básicos para o "rexistro electrónico de documentos, escritos e comunicacións" xa que rexerá o cómputo de prazos imputables tanto á cidadanía como ás Administracións públicas

A data e hora oficial do rexistro electrónico desta Sede será a proporcionada polo Real Instituto e Observatorio da Armada

A data e hora oficial é a seguinte:

28/10/2021 21:14:29

Sincronizar