Taboleiro de anuncios do Concello Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello gl CONCELLO DE SANXENXO- ANUNCIO MODIFICACION ORDENANZAS PARA O ANO 2022 INICIAL 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> CONCELLO DE SANXENXO- ANUNCIO MODIFICACION ORDENANZAS PARA EL AÑO 2022 INICIAL </div> 2021-10-04T22:00:00Z AUGAS DE GALICIA- ANUNCIO INFORMACION PUBLICA EXPTE. CLAVE DH.W36.80200 (MCG) DE AUTORIZACION DE OBRAS NO LUGAR DE XESTEIRA (ADINA) 2021-09-22T22:00:00Z 2021-09-22T22:00:00Z <div> AUGAS DE GALICIA- ANUNCIO INFORMACION PUBLICA EXPTE. CLAVE DH.W36.80200 (MCG) DE AUTORIZACION DE OBRAS EN EL LUGAR DE XESTEIRA (ADINA) </div> 2021-09-22T22:00:00Z AUGAS DE GALICIA- DH.W36.80106 ANUNCIO INFORMACIÓN PUBLICA. SOLICITUDE AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA VIVENDA UNIFAMILIAR NO LUGAR DE BUEZAS PARROQUIA DE NANTES (M.P.G.P.) 2021-09-14T22:00:00Z 2021-09-14T22:00:00Z <div> AUGAS DE GALICIA- DH.W36.80106 ANUNCIO INFORMACIÓN PUBLICA. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LUGAR DE BUEZAS PARROQUIA DE NANTES (M.P.G.P.) </div> 2021-09-14T22:00:00Z ANUNCIO INFORMACION PUBLICA SOLICITUDE DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA INSTALACION IN407A 2020/56-4 DE UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A 2021-09-13T22:00:00Z 2021-09-13T22:00:00Z <div> ANUNCIO INFORMACION PUBLICA SOLICITUD DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA INSTALACION IN407A 2020/56-4 DE UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A </div> 2021-09-13T22:00:00Z ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA DE SOLICITUDE DE AUTORIZACION DE OBRAS PRESENTADA POR T.B.C. CLAVE DH.W36.79637. 2021-09-08T22:00:00Z 2021-09-08T22:00:00Z <div> ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE OBRAS PRESENTADA POR T.B.C. CLAVE DH.W36.79637. </div> 2021-09-08T22:00:00Z Bolsa Escola de Música 2021-09-07T22:00:00Z 2021-09-07T22:00:00Z 2021-09-07T22:00:00Z CONCELLO DE SANXENXO- ANUNCIO ORAL EXPOSICION PUBLICA DAS LISTAS COBRATORIAS IAE 2021 E COBRANZA 2021-09-02T22:00:00Z 2021-09-02T22:00:00Z <div> CONCELLO DE SANXENXO- ANUNCIO ORAL EXPOSICION PUBLICA LISTAS COBRATORIAS IAE 2021 Y COBRANZA </div> 2021-09-02T22:00:00Z CONCELLO DE SANXENXO- ANUNCIO CREACION DA OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA DO O. A. TERRA DE SANXENXO 2021-08-10T22:00:00Z 2021-08-10T22:00:00Z <div> CONCELLO DE SANXENXO- ANUNCIO CREACION DE LA OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA DEL O. A. TERRA DE SANXENXO </div> 2021-08-10T22:00:00Z CONCELLO DE SANXENXO- ANUNCIO CREACION DA OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA DO CONCELLO DE SANXENXO 2021-08-10T22:00:00Z 2021-08-10T22:00:00Z <div> CONCELLO DE SANXENXO- ANUNCIO CREACION DE LA OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA DEL CONCELLO DE SANXENXO </div> 2021-08-10T22:00:00Z Bolsa Auxiliar Administrativa/o 2021-08-09T22:00:00Z 2021-08-09T22:00:00Z <div> Prazo corrección erros ata 22/09/2021. </div> 2021-08-09T22:00:00Z ORAL- ANUNCIO COMUNICACION PERIODOS COBRO IMPOSTOS E TAXAS ANO 2021 2021-08-02T22:00:00Z 2021-08-02T22:00:00Z <div> ORAL- ANUNCIO COMUNICACION PERIODOS COBRO IMPUESTOS Y TASAS AÑO 2021 </div> 2021-08-02T22:00:00Z ORAL- ANUNCIO LISTAS COBRATORIAS IBI 2021 2021-08-02T22:00:00Z 2021-08-02T22:00:00Z <div> ORAL- ANUNCIO LISTAS COBRATORIAS IBI 2021 </div> 2021-08-02T22:00:00Z Selección contratación persoal RISGA - 2021 2021-07-26T22:00:00Z 2021-07-26T22:00:00Z <div> Oferta a SPEG tramitada </div> 2021-07-26T22:00:00Z Bolsa Limpeza e mantemento de Praias Turismo de Sanxenxo 2021-06-22T22:00:00Z 2021-06-22T22:00:00Z <div> Presentación de instancias ata o luns 28/06/2021 - proba mércores 30/06/2021 Pazo Emilia Pardo Bazán </div> 2021-06-22T22:00:00Z AXI-ANUNCIO EXPROPIACION FORZOSA PO/13/102.06.1 REFORMA DA MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA PO-308, PK 12,400 A 15,400 2021-06-17T22:00:00Z 2021-06-17T22:00:00Z <div> AXI-ANUNCIO EXPROPIACION FORZOSA PO/13/102.06.1 REFORMA DE LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-308, PK 12,400 A 15,400 </div> 2021-06-17T22:00:00Z Bolsa selección persoal Protección Civil 2021-06-15T22:00:00Z 2021-06-15T22:00:00Z <div> Proba 2: 24/06/2021 - Base Protección Civil.. </div> 2021-06-15T22:00:00Z ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO “ESTUDO DE DETALLE PARA A DETERMINACIÓN DA CONSOLIDACIÓN POLA EDIFICACIÓN DUN TRAMO DA FACHADA MARÍTIMA DO PASEO DE SILGAR DE SANXENXO” 2021-06-13T22:00:00Z 2021-06-13T22:00:00Z <div> <span>A Corporación Municipal en Pleno do Concello de Sanxenxo, na sesión ordinaria celebrada o día 31 de maio de 2021, acordou, por maioría absoluta dos membros de dereito da Corporación presentes, aprobar definitivamente o Estudo de Detalle para a determinación da consolidación pola edificación dun tramo da fachada marítima no Paseo de Silgar, entre a rúa Fuensanta Rodríguez e a rúa Vigo, promovido pola Comunidade de Propietarios do Edificio Valle-Inclán. </span> </div> <span>O contido íntegro do estudo de detalle aprobado pode consultarse no arquivo que se achega con este anuncio.</span> 2021-06-13T22:00:00Z Bolsa Informadores Turismo 2021 2021-05-24T22:00:00Z 2021-05-24T22:00:00Z 2021-05-24T22:00:00Z Proceso selectivo unitario Auxiliares Policia Local 2021 2021-04-08T22:00:00Z 2021-04-08T22:00:00Z <div> Convocatoria proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policia local (Código de procedemento PR461A). As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal </div> <div> </div> 2021-04-08T22:00:00Z Técnic@ de Planificación estratéxica e innovación (TPEI) 2021-04-08T22:00:00Z 2021-04-08T22:00:00Z <div> . </div> 2021-04-08T22:00:00Z PLAN CONCELLOS 2021 - CONTRATACIÓN DE PERSOAL 2021-03-24T23:00:00Z 2021-03-24T23:00:00Z <div> O Concello de Sanxenxo solicitou para o ano 2021 á Deputación Provincial axuda para a contratación dun total de 39 traballadoras/es a través da liña 3 o abeiro do Plan Concellos 2021. 35 prazas de peóns e 4 prazas de auxiliares administrativas/os. </div> 2021-03-24T23:00:00Z AUDIENCIA PROVINCIAL- SECC 1ª- LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADOS 2020-12-29T23:00:00Z 2020-12-29T23:00:00Z <div> AUDIENCIA PROVINCIAL- SECC 1ª- LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A JURADOS </div> 2020-12-29T23:00:00Z Programa “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” NOS CONCELLOS 2020 2020-09-21T22:00:00Z 2020-09-21T22:00:00Z <div> Selección de 4 persoas tituladas a través do PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” NOS CONCELLOS 2020 </div> 2020-09-21T22:00:00Z Escola de Música curso 2020-2021 2020-09-15T22:00:00Z 2020-09-15T22:00:00Z <div> Selección de persoal escola de Música 2020 - 2021. Oboe e contrabaixo </div> 2020-09-15T22:00:00Z Técnica/o de gestión tributaria y recaudatoria 2020-09-03T22:00:00Z 2020-09-03T22:00:00Z <div> Resultado terceiro exercicio e oposición. </div> 2020-09-03T22:00:00Z Anuncio para información pública do plan de implantación e desenvolvemento de rede de telefonía móbil, tramitado a instancia de Orange Espagne, S.A.U. 2020-07-08T22:00:00Z 2020-07-08T22:00:00Z <div> <span>anuncio para información pública do plan de implantación e desenvolvemento de rede de telefonía móbil, tramitado a instancia de Orange Espagne, S.A.U.</span> </div> <div> <span>Expedientes municipais núms. 025/18 e 039/19</span> </div> 2020-07-08T22:00:00Z SELECCIÓN PERSOAL RISGA 2020-06-21T22:00:00Z 2020-06-21T22:00:00Z <div> “APOIO ÁS OBRAS E SERVIZOS DE INTERÉS XERAL E UTILIDADE SOCIAL DO CONCELLO”, Contratarase a un total de 5 persoas de entre as enviadas por o SPEG. Proba o 25/06/2020 ás 10 horas </div> 2020-06-21T22:00:00Z Informadores turísticos (Bolsa de emprego) 2020-06-18T22:00:00Z 2020-06-18T22:00:00Z <div> Prazo de presentación de instancias ata o xoves 25 de xuño </div> 2020-06-18T22:00:00Z Selección persoal limpeza e mantemento praias (Bolsa de emprego) 2020-06-18T22:00:00Z 2020-06-18T22:00:00Z <div> Presentación de instancias ata o xoves 25 de xuño de 2020. </div> 2020-06-18T22:00:00Z Vixilancia de Praias 2020 - Bolsa de emprego para a selección de Vixilantes de apoio, Socorristas e Sanitarios Selección de vixilantes de apoio, socorristas e sanitarios para a creación de bolsa de emprego. 2020-06-16T22:00:00Z 2020-06-16T22:00:00Z <div> Vixilancia de Praias 2020 - Bolsa de emprego para a selección de Vixilantes de apoio, Socorristas e Sanitarios Selección de vixilantes de apoio, socorristas e sanitarios para a creación de bolsa de emprego. </div> 2020-06-16T22:00:00Z Comisión de Servicios Policia Local 2020-06-07T22:00:00Z 2020-06-07T22:00:00Z <div> Convocatoria para a cobertura temporal en comisión de servizos de 1 posto de policía local e 1 posto de oficial de policía local. Prazo de presentación de instancias ata o 07 de xullo de 2020, inclusive. </div> 2020-06-07T22:00:00Z Convocatoria para a formación de bolsa de emprego de técnico – grao superior - Asesor xurídico de Urbanismo 2020-03-12T23:00:00Z 2020-03-12T23:00:00Z <div> Prazo de presentación de instancias ata o 23/03/2020. </div> 2020-03-12T23:00:00Z PLAN CONCELLOS 2020 - CONTRATACIÓN DE PERSOAL 2020-03-04T23:00:00Z 2020-03-04T23:00:00Z <div> O Concello de Sanxenxo solicitou para o ano 2020 á Deputación Provincial axuda para a contratación dun total de 35 traballadores/as a través da liña 3 o abeiro do Plan Concellos 2020. 30 prazas de Peons e 5 prazas de Auxiliares Administrativos. </div> 2020-03-04T23:00:00Z Escola de Música curso 2019-2020 2019-09-05T22:00:00Z 2019-09-05T22:00:00Z <div> Selección de 15 mestres Escola de Musica 2019 - 2020. Presentación de instancias ata o 12/09/2019. Probas o 17/09/2019. </div> 2019-09-05T22:00:00Z Programa Primeiro Emprego Deputación Provincial 2019-08-29T22:00:00Z 2019-08-29T22:00:00Z <div> Selección de 4 persoas tituladas. </div> 2019-08-29T22:00:00Z Bolsa Arquitectas/os Técnicas/os Concello de Sanxenxo 2019-07-09T22:00:00Z 2019-07-09T22:00:00Z <div> Probas 23,24 e 29 de xullo de 2019. </div> 2019-07-09T22:00:00Z Limpieza de playas 2019 2019-06-24T22:00:00Z 2019-06-24T22:00:00Z <div> Plazo presentación de instancias hasta 25/06/2019. Pruebas el jueves 27/06/2019 - Pazo Emilia Pardo Bazán a partir de las 9:30 horas. </div> 2019-06-24T22:00:00Z Bolsa Salvamento Praias 2019 - Socorristas e sanitarios 2019-05-14T22:00:00Z 2019-05-14T22:00:00Z <div> <span>Prazo presentación ata 03 de xuño de 2019.</span> </div> <div> <span>Probas: 07 de xuño (VENRES) TARDE ás 16:00 hs Praia de Silgar.</span> </div> <div> <span>O obxecto desta convocatoria é a creación dunha bolsa de contratación laboral temporal de socorristas e sanitarios para atende-las necesidades de socorrismo en praias do Concello de Sanxenxo vixente ata o 30 de setembro de 2019 e que amplíe a bolsa de emprego creada no ano 2018 no caso de non acadar o número suficiente de socorristas e sanitarios.</span> </div> 2019-05-14T22:00:00Z Bolsa Persoal Nauta 2019-05-14T22:00:00Z 2019-05-14T22:00:00Z <div> Selección de persoal: Auxilares administrativas/os, auxiliares de aparcadoiro, auxiliares de mariñeiría. </div> <div> Prazo presentación de instancias hasta 27 de maio. </div> <div> 1ª Proba: 30 de maio 9:30 hs, Pazo Emilia Pardo Bazán. </div> <div> 2ª Proba (para aqueles que superaran a primeira proba): 31 de maio de 2019 ás 9 horas e 30 minutos nas oficinas de Nauta Sanxenxo - Porto deportivo. </div> 2019-05-14T22:00:00Z 3 Informadoras/es oficinas turismo verán 2019 2019-05-14T22:00:00Z 2019-05-14T22:00:00Z <div> Selección 3 informadoras/es de turismo verán 2019. Atención das oficinas de turismo de Sanxenxo. Prazo presentación ata 23/05/2019. Probas: 29/05/2019 Salón de Plenos ás 10:30 horas. </div> 2019-05-14T22:00:00Z Selección Persoal RISGA 2019-05-09T22:00:00Z 2019-05-09T22:00:00Z <div> Bases de selección persoal perceptor RISGA </div> 2019-05-09T22:00:00Z Convocatoria do proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares da policía local 2019-04-02T22:00:00Z 2019-04-02T22:00:00Z <div> Relación definitiva de admitidos e excluídos e data de realización probas físicas: DOMINGO 19/05/2019 ás 15 horas no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, r/ Padre Fernando Olmedo, 1, 36071 Pontevedra. </div> <div> <a href="https://agasp.xunta.gal/gl/node/965">https://agasp.xunta.gal/gl/node/965</a> </div> <div> <span>No DOG núm. 65 de 3 de abril de 2019 publícase a ORDE de 25 de marzo de 2019 por la que se convoca o proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares da policía local.</span> </div> <div> <a href="https://agasp.xunta.gal/gl/node/958">https://agasp.xunta.gal/gl/node/958</a> </div> <a href="https://agasp.xunta.gal/gl/node/961">https://agasp.xunta.gal/gl/node/961</a> 2019-04-02T22:00:00Z Persoal Plan Concellos Deputación 2019 2019-03-10T23:00:00Z 2019-03-10T23:00:00Z <div> <span>O Concello de Sanxenxo solicitou para o ano 2019 subvención á Deputación provincial para a contratación dun total de 38 traballadores.</span> </div> <div> Seleccionadas/os 33 peóns / Seleccionadas/os 5 Auxiliares Administrativas/os. </div> 2019-03-10T23:00:00Z Bolsa Auxiliar Administrativo Concello de Sanxenxo 2019-02-10T23:00:00Z 2019-02-10T23:00:00Z Bolsa urxente Auxiliar administrativo Concello de Sanxenxo. PROBAS: 1ª - (O tribunal acordou que non será preciso ordenador) 06/03/2019 (10:30hs Pazo Emilia Pardo Bazán); 2ª - 07/03/2019 (9:30hs Concello de Sanxenxo). Publicación correción exercicio 2 - Final (07/03/2019). 2019-02-10T23:00:00Z Bolsa Peon Concello de Sanxenxo 2019-02-10T23:00:00Z 2019-02-10T23:00:00Z Bolsa para a seleccion urxente de peóns para o Concello de Sanxenxo. PROBA 1ª: 9:30hs 05/03/2019 (Pazo Emilia Pardo Bazán). Publicación Acta final. 2019-02-10T23:00:00Z Bolsa técnico deportivo OA Terra de Sanxenxo 2018-11-26T23:00:00Z 2018-11-26T23:00:00Z Selección de persoanal bolsa técnico deportivo OA Terra de Sanxenxo 2018 - 2020 Fin presentación instancias: lunes 03/12/2018. 1º Examen: 05/12/2018. 2º Examen: 10/12/2018. 3º Examen: 11/12/2018. 2018-11-26T23:00:00Z Selección Xerente Ínsula Sanxenxo 2018-11-26T23:00:00Z 2018-11-26T23:00:00Z Selección Xerente Ínsula Sanxenxo 2018-11-26T23:00:00Z Selección Auxiliar Administrativo Ínsula Sanxenxo, S.L. 2018-11-26T23:00:00Z 2018-11-26T23:00:00Z Selección Auxiliar Administrativo/a Ínsula Sanxenxo, S.L. 2018-11-26T23:00:00Z Bolsa peón polivalente OA Terra de Sanxenxo 2018-11-26T23:00:00Z 2018-11-26T23:00:00Z Bolsa empleo peón polivalente OA Terra Sanxenxo 2018 - 2020. 2018-11-26T23:00:00Z Bolsa socorrista OA Terra de Sanxenxo 2018-11-26T23:00:00Z 2018-11-26T23:00:00Z Proceso selectivo personal bolsa socorrista OA Terra de Sanxenxo 2018 - 2020 Fin presentación instancias: lunes 03/12/2018. 1º Examen: 05/12/2018. 2º Examen: 10/12/2018. 3º Examen: 11/12/2018. 2018-11-26T23:00:00Z Escola de Musica 2018 - 2019 2018-10-01T22:00:00Z 2018-10-01T22:00:00Z Proceso selectivo persoal Escola de Musica 2018-10-01T22:00:00Z