headerheader-400header-800
Volver

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO “ESTUDO DE DETALLE PARA A DETERMINACIÓN DA CONSOLIDACIÓN POLA EDIFICACIÓN DUN TRAMO DA FACHADA MARÍTIMA DO PASEO DE SILGAR DE SANXENXO”

A Corporación Municipal en Pleno do Concello de Sanxenxo, na sesión ordinaria celebrada o día 31 de maio de 2021, acordou, por maioría absoluta dos membros de dereito da Corporación presentes, aprobar definitivamente o Estudo de Detalle para a determinación da consolidación pola edificación dun tramo da fachada marítima no Paseo de Silgar, entre a rúa Fuensanta Rodríguez e a rúa Vigo, promovido pola Comunidade de Propietarios do Edificio Valle-Inclán.
O contido íntegro do estudo de detalle aprobado pode consultarse no arquivo que se achega con este anuncio.

Data de publicación: 14/06/2021

Categoría: Rexistro

  1. Descargar