Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
  • autobreadcrumbs_branch_not_found_exception
Volver
Modelo de autoliquidación de taxa municipal correspondente a: 1) Comunicación de cambio de titularidade de licenza ou CP de obra 2) Comunicación de cambio de titularidade de licenza ou CP de actividade 3) Solicitude de certificación urbanística de parcela 4) Solicitude de certificación sobre existencia de expediente de reposición da legalidade urbanística ou sancionador 5) Solicitude de informe técnico ou xurídico 6) Solicitude de licenza de parcelación/segregación 7) Solicitude de licenza de segregación de local 8) Solicitude de declaración de innecesariedade de parcelación 9) Solicitude de declaración de incursión en situación de fóra de ordenación 10) Solicitude de declaración de ruína.

Data de publicación: 29/06/2020

Categoría: Departamento de Urbanismo

Tipo: Formularios de solicitude

Documentación:
  1. Descargar
    1,8 MB
Procedementos relacionados:
  1. 006 Solicitude de certificado pola existencia ou non de expediente de reposición da legalidade urbanística ou sancionador
  2. 007 Comunicación de cambio de titularidade de actividade (licenza ou comunicación previa)
  3. 009 Solicitude de certificado de condicións urbanísticas dun inmoble
  4. 010 Solicitude de declaración expresa de incursión en situación de fora de ordenación
  5. 011 Solicitude de licenza de actividade (art. 41 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia)
  6. 012 Comunicación de cambio de titularidade de licenza de obra